fbpx DEMETREA | SEED Alapítvány

DEMETREA

DEMETRAE logo

TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI ORIENTÁCIÓS KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT SZÁMÁRA

"GenDEr alapú útmutató nők MEzőgazdasági TeRületen mEgvAlósuló karrierútjához a választás segítésére és eszköz az oktatási és szakképzési rendszer számára"

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742
CUP code :G32F11000660006

LLP logo

AGRONOMA projekt leírása

TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI ORIENTÁCIÓS KARRIER ÚTMUTATÓ  A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT SZÁMÁRA

A DEMETRAE projekt szakképzési orientációs karrier útmutatója az AGRONOMA bevált gyakorlatok útmutatójának adaptációjára nyúlik vissza, melyet projekt partner-országainak különböző földrajzi kontextusaira, oktatási és szakképzési, valamint eltérő foglalkoztatási rendszereire dolgoztak ki. Az itt bemutatott társadalmi nemeket figyelembe vevő szakképzési útmutató modell olyan gyakorlati eszközökből és intervenciós módszerekből áll, melyeket rugalmasan igazíthatunk különböző célokhoz, igényekhez és különböző kontextusokhoz.

A TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ CÉLJA

A szakképzési útmutató segíti a tudatosítás folyamatát az emberekben, különösen azokban, akik “választás” előtt állnak, olyan automatikus mechanizmusokat és látens elemeket hoz felszínre, amelyek befolyásolják az önkép kialakítását, és saját megjelenítését a társadalmi közegben.Az mentális építkezésének és egyén megjelenésének alapeleme a nemi hovatartozás, ezért a szakképzési útmutató a nemek közti különbségek tisztázására, a referenciaként szolgáló férfi és női modelleknek a bemutatására és azoknak a sztereotípiáknak felvázolására épít, amelyek megmerevítik a férfiakról és nőkről alkotott képet. Lányok és fiúk, nők és férfiak, akiket gyakran befolyásolnak az oktatási intézmények, a család vagy társaik, barátaik, úgy döntenek, bejáratott és előre meghatározott utat választanak, mert úgy vélik, ez jobban megfelel a saját nemükhöz kapcsolódó szerepnek és elhanyagolják azokat a képzési és foglalkoztatási lehetőségeket, amiket nem tekintenek a nemükhöz kapcsolódó szerep szempontjából megfelelőnek; döntésüket nem vágyaik és motivációik alapján hozzák meg.

AGRONOMA PROJEKT

DEMETRAE projekt célcsoportja

A TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK KÖRE

A javasolt szakképzési karrier útmutató, a DEMETRAE modell képzési kísérletének segítségével, közvetlen kedvezményezettként a következő csoportokat határozta meg: az oktatási rendszeren belül a szakképzési útmutató munkatársai, tanárok, oktatók és a foglalkoztatási szolgálat munkatársai, annak érdekében, hogy elsajátítsák a társadalmi nemeket figyelembe vevő szakképzési útmutató eszközeit és módszertanát, és hatékonyabbá tegyék saját közreműködésüket a fiatalok és felnőttek képzésében, szakképzésében és pályaválasztásában (akik egyben a DEMETRAE projekt közvetett kedvezményezettjei).

A projekt végső célja, hogy szakképzési útmutatót adjon és meghatározza a közvetett kedvezményezettek képzési szükségletei, akik: 

14-19 éves fiatalok (Y) (képzésben és oktatásban vannak; vagy egyik oktatási szintről a másikra térnek át, vagy az iskolából a munkaerő piacra lépnek ki)
20-60 éves felnőttek (A) (képzésben és oktatásban vannak; vagy egyik oktatási szintről a másikra térnek át, vagy az iskolából a munkaerő piacra lépnek ki; vagy az egyik ágazatból egy másikba, vagy munkanélküliségből foglalkoztatásba kerülnek)

ÚTMUTATÓ VÁZLATA

AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ

Útmutató vázlata

A karrier útvonal 5 szakaszból áll:

Első fázis: BEMUTATKOZÁS ÉS CSAPATÉPÍTÉS
Második fázis: ÖNISMERET ÉS A VÁLASZTÁS ÉS MEGFELELÉS LÉPÉSEINEK, FOLYAMATÁNAK FELÉPÍTÉSE
Harmadik fázis: A MUNKA
Negyedik fázis: A MEZŐGAZDASÁGI- KÖRNYEZET-VÉDELMI KÖRNYEZET
Ötödik fázis: KÖVETKEZTETÉSEK

Második fázis

Önismeret és a választás és megfelelés lépéseinek, folyamatának felépítése

Gyakorlatok - tréningfeladatok

Letölthető segédletek:

Magyar gyakorlat

Tanulás világa

Interaktív bemutatók

Negyedik fázis

A mezőgazdasági- környezet-védelmi környezet

Gyakorlatok - tréningfeladatok

 Magyar gyakorlat

Kérdőívek Magyar gyakorlat

Magyar gyakorlat

Kérdőívek korcsoportok szerint

  • Általános iskolás korosztálynak szóló kérdőívek
  • Középiskolásoknak/pályakezdőknek szóló kérdőívek
  • Általános, felnőtt korosztálynak szóló kérdőívek

Kapcsolat

Véleményét a tréninganyagokkal kapcsolatban kérjük, hogy Potápi Ritának a rita.potapi@seed.hu emailcímre írja meg.