fbpx Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) | Seed Foundation

Országos Vállalkozói Mentorprogram

Mentorok és Mentoráltak a Személyes Vállalkozói Mentorprogramról

I.rész: Segítség a generációváltásban

II.rész: SEED Mentorprogram a vállalkozóvá válás segítéséért

III.rész: Generációváltás és önismeret

IV.rész: Out of the box

V.rész: Minden jó mentor pontosan tudja, hogy miért segít

VI.rész: Eredetinek születtél. Nem tökéletesnek!

Jelentkezés mentorok és mentoráltak számára <<ITT>> lehetséges!

Személyes Vállalkozói Mentorprogram - Mentorválasztó rendezvény 2019. október 17.

Személyes Vállalkozói Mentorprogram szakmai nyitórendezvény - Oklevél a mentoroknak, 2019. december 4.

 

GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 „A KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén" című kiemelt projekt

Személyes vállalkozói mentorálás alprojekt

FELHÍVÁS

 

Kik és hogyan jelentkezhetnek a programra?


Mentoráltak alapkritérium rendszere

A program négy célcsoportra fókuszálva szeretné a személyes vállalkozói mentorálás segítségével támogatni a vállalkozások versenyképességének növekedését. E négy célcsoport női, fiatal,  generációváltással érintett családi vállalkozások és az újratervező,  - a COVID-19-járvány gazdasági hatásai által életképességükben megrendülő  - vállalkozások.

1. Fiatal vállalkozók: a Mentorprogram alapján azon fiatal vállalkozók részvételével működő mikro-, kis- és középvállalkozás, akik esetében a már bejegyzett vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a 35 év alatti személy(ek) tulajdonában van, és az ügyvezető maga is 35 év alatti személy, továbbá a 35 év alatti, egyéni vállalkozóként működő fiatalok.

A fiatal vállalkozók célcsoport esetében a társas fiatal vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban.

2. Női vállalkozók: a Mentorprogram alapján azon női mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek esetében a vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a női tulajdonban van és az ügyvezető személye is nő, továbbá a női egyéni vállalkozók.

A társas női vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén pedig maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban.

3. Generáció váltás előtt álló családi vállalkozások: a Mentorprogram alapján olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek önmagukat annak tartják, vagy a vállalkozásnak legalább 51%-a egy család tulajdonában van, és emellett a következő három feltétel közül legalább egy kritériumnak megfelelnek:

 • egy családtagja részt vesz a vállalkozás irányításában; 
 • egy családtagja alkalmazottként részt vesz a vállalkozás működtetésében;
 • a vezetést és a tulajdont is részben vagy egészében a családon belül kívánják átadni, ha erre sor kerül;
 • a vezetést és a tulajdont is részben vagy egészében külső személynek kívánják átadni, ha erre sor kerül.

4. Újratervező vállalkozások: a COVID-19-járvány gazdasági hatásai által életképességükben megrendülő kkv-k

A Mentorprogram alapján azon mikro- és kis- és középvállalkozások, melyek életképességének megrendülése a járvány kezdetétől (2020.03.11.) számított időszakban az előző év azonos időszakával összevetve a bevételében, vagy az ügyfélszámában, vagy a létszámában több mint 20%-os visszaesés tapasztalható, vagy a megváltozott körülmények a tevékenység folytathatóságát alapjaiban rendítette meg.

Mentorok alapkritérium rendszere

Jelen program keretében a mentori feladatok ellátására olyan személyek jelentkezhetnek, akik az alábbi kritériumoknak megfelelnek:

 • minimum 5 éves vállalkozói tapasztalattal,
 • legalább 5 fős mikro-, kis- és középvállalkozás működtetésében szerzett jártassággal rendelkeznek, melyet az általa vezetett/vele közreműködésben megvalósuló vállalkozás működésének bemutatása támaszt alá, továbbá
 • rendelkezik kapcsolati tőkével.


Jelentkezés és kiválasztás folyamata

Mentorok és mentoráltak jelentkezése a www.vallalkozztudatosan.hu online felületen történik.

A jelentkezési alapkritériumok meglétének ellenőrzését követően a SEED Alapítvány megkezdi mind a mentorok, mind a mentoráltak személyes kiválasztási folyamatát, mely a jelentkezési felületen, online kérdőív kitöltését követően személyes interjúkon való részvételt jelent.

A kiválasztási folyamat célja, hogy kellő adattal és információval rendelkezzenek a döntéshozók annak érdekében, hogy a mentorprogramba az előzetesen elvárt motivációknak megfelelő, mérhető kompetenciák mentén alkalmasnak ítélt jelentkezők kerüljenek mind a mentorált, mind a mentor oldalról.

 

A jelentkezési felület kitöltése azok számára nyújt továbblépési, azaz bemutatkozási lehetőséget, akik megfeleltek az alapvető kritériumoknak.

A mentoráltak esetében – a női és a fiatal vállalkozók esetében - a bemutatkozások alapján döntés születik arról, hogy a jelentkező

 • életútja,
 • fejlődési igénye,
 • bemutatott jövőképe,
 • motiváltsága

alapján alkalmas-e arra, hogy a felvételi folyamatban továbblépve személyes interjún mutatkozhasson be, és egy sikeres mentorálási folyamat résztvevője legyen.


A két célcsoport esetében olyan kompetenciák felmérése történik, mint:

 • kockázatvállalás,
 • döntési képesség,
 • vállalkozói önismeret,
 • szervezőkészség (menedzser készségek),
 • kapcsolatteremtő képesség,
 • kommunikáció, asszertivitás,
 • kreativitás, ötletgazdagság,
 • problémamegoldó, felmérő képesség,
 • vállalkozói lét felvállalása,
 • önállóság.

 

Az interjún az egyes kompetenciák mentén kerül sor beszélgetésre egy-egy vállalkozói helyzet bemutatása során. Itt a fókusz azokra a pontokra/kompetenciákra esik, melyek a jelentkezés során nem kerültek elő, és információ nyerhető a viselkedés, a motiváció vagy az értékrend, valamint a vállalkozás érettségének témájában. Itt kerülhet sor a motivációs levélben szereplő szubjektív skálák tisztázó kérdéseire is.

Generációváltók esetén az interjú célja a generációváltásban érintett résztvevő helyzetének, motivációinak megismerése, a motivációs levélben feltett és az átadás-átvétel helyzetére vonatkozó kérdések mélyítése.

Az interjú végére a résztvevő szakértők számára egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a jelentkező vállalkozó milyen területen vár segítséget a Mentorprogram keretében, milyen egyéni igényekkel érkezett. A generációváltó családi vállalkozások vezetőivel folytatott beszélgetések alkalmával az élethelyzetből adódó nehézségek, változások feltárása, a személyes támogatás, valamint az átadási folyamat stádiumának feltérképezése a cél.

Ezen információk feltérképezésének előkészítése a jelentkezési felület kitöltésének stádiumában az alábbi kérdések mentén történik:

 • egyértelműek számomra az átadás-átvételi (utódlási) folyamat lépései és feladatai,
 • az átvevő személye ismert,
 • az átvétel családon belül megoldható,
 • az átvételt családon kívül kell megoldani,
 • a külső személy bevonásának (jogi, pénzügyi) feltételei kidolgozottak,
 • rendelkezem az átadásra vonatkozóan kidolgozott tervvel,
 • rendelkezem kitűzött mérföldkövekkel, határidőkkel,
 • az átvevő bevonása az átadás-átvételi folyamatba megtörtént,
 • rendelkezem személyes jövőképpel az átadási folyamat lezárulását követően,
 • egyértelmű számomra, milyen hatással van az átadás a munkavállalókra és a cég üzleti pozíciójára,
 • egyértelmű számomra, milyen mértékben és milyen szerepben kívánok a céghez kapcsolódni a folyamat lezárása után,
 • bízom a folyamat mindenki számára elfogadható kimenetelében, sikerességében.

A női és fiatal vállalkozások esetében a kiválasztás eredményeként sikeres felvételt nyernek azon vállalkozások, melyek esetében az életút/fejlődési igény/jövőkép/motiváltság tengelyen a vállalkozás életében eddig látható jelek, eredmények azt mutatják, hogy van benne fejlődési potenciál annak érdekében, hogy sikeres és eredményes mentorálási folyamatot tudjon megvalósítani, a mentorálási folyamattal a vállalkozás pozitív változást, növekedést tud elérni.

A generációváltó családi vállalkozások esetében a sikeres felvétel függvénye, hogy a vállalkozás, s így az átadó részéről a vállalkozás jelenlegi helyzetének érettségében milyen szinten áll a változási/változtatási potenciál, és ennek függvényében a mentorprogram aktív segítségével és támogató jelenlétével milyen mértékű új irányt, új lendületet vehet a vállalkozás a generációváltás elősegítésére, annak sikeres lebonyolítására.

Az újratervező célcsoport esetén az interjú célja a vállalkozás életében a COVID-19 járvány által okozott nehézségek, továbbá a problémák megoldásába érdekében tervezett lépések megismerése.
Az interjú végére a résztvevő szakértők számára egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a jelentkező vállalkozó milyen területen vár segítséget a Mentorprogram keretében, milyen egyéni igényekkel érkezett.
Az újratervező vállalkozások esetében  a sikeres felvétel kritériuma, hogy a vállalkozás, jelenlegi helyzetének felmérést követően képes és kész legyen a mentorprogram aktív segítségével és támogató jelenlétével a vállalkozása folytatására, továbbvitelére.


A megfelelő mentorok kiválasztásakor a fókusz az alábbi területek tisztázásán van:

 • Rendelkezik-e működő, versenyképes vállalkozással, valamint markáns vezetői tapasztalattal – mely példaként szolgálhat a mentorálásban résztvevő vállalkozók számára is?
 • Képes-e a gyakorlatban szerzett tudásának átadására, illetve képes-e mindezt támogató módon, aktív figyelői és fejlesztői attitűddel, másokat ösztönözve megtenni?
 • Fontos szempont együttműködőkészsége, fejlődési igénye illetve a Mentorprogramban elvárt – a folyamat elején ismertetendő – etikai alapelvek, magatartási formák elfogadásának képessége is?


A mentorok kiválasztása esetén az alábbi általános kompetencia-csoportok alapján történik a kiválasztás:

 • általános mentori szerepkompetencia,
 • kommunikációs képességek,
 • pozitív befolyásolás képessége,
 • együttműködési készség, ennek képviselete,
 • tanulási képesség,
 • vezetési kompetenciák,
 • szervezőkészség,
 • konstruktív problémamegoldó készség, helyzetfelismerő készség, átlátás-rálátás, elemzés képessége, kezdeményezőkészség, a kihívásokra való készenállás,
 • empátiás készség.

 

A kiválasztás során felvételt nyert mentorok esetében a sikeres vállalkozói múlton túl a fent felsorolt kompetenciák mentén meghatározott mentori attitűd minél markánsabb megléte biztosítja olyan mentorok bevonását a programba, akik a mentori tevékenységet elkötelezetten, gondos és körültekintő munkával végzik annak érdekében, hogy a mentorálási folyamatokat eredményesen tudják végigvinni.

A kiválasztott mentorok és mentoráltak a szerződések megkötését követően regisztrálhatnak a GrowthWheel mentorálási folyamatot támogató informatikai platformon.

Itt mind a mentor, mind a mentorált részére lehetőség van saját bemutatkozó oldalának, portfóliójának elkészítésére. De ugyanezen programban történik a mentorálási folyamat nyomon követése, adminisztrálása is.

 

Mentorok és mentoráltak összekapcsolása

A programban résztvevő mentorok és mentoráltak számára ún. mentor klubok keretében biztosított a személyes találkozás. E találkozók célja, hogy mentor és mentorált személyesen is megismerhesse egymást.

A vállalkozói mentorálás az önkéntességen alapszik. A mentorálási folyamatban való részvétel mind a mentor, mind a mentorált oldaláról önkéntes, ezért szakmailag indokolt, hogy a választás jogában is működjön az önkéntesség elve. A mentorok és a mentoráltak a rendezvényeken szabadon alakíthatnak ki egymással kapcsolatot, ismerkedhetnek meg egymással és jelezhetik, hogy melyik mentorral/mentorálttal tartják elképzelhetőnek az együttműködést. A programokat követően a mentoráltnak jogában áll meghatározni azt a három mentort, akivel szívesen dolgozna együtt. Az első helyen megjelölt mentort a SEED Alapítvány felkéri a mentorálási folyamatra. Tekintettel az önkéntesség elvére, a mentornak jogában áll elfogadni vagy elutasítani a felkérést. Elutasítás esetén a SEED Alapítvány felkéri a második vagy a harmadik helyen megjelölt mentort.

 

Mentorálási folyamat

A mentor-mentorált párok létrejöttét követően kezdődhet meg a mentorálási folyamat. A mentorálás minimum 6, maximum 12 hónapos időtartama alatt a találkozók havonta átlagosan 1-2 alkalommal történnek, időtartamuk 1 és 4 óra közötti lehet. A mentorálás lehetőség szeint személyes találkozó keretében történik, indokolt esetben lehetséges a Skype, telefonos vagy más online kapcsolattartás. A folyamat megkezdésének időpontja a mentor-mentorált pár kialakulása és e ténynek a folyamatot támogató informatikai rendszerben való rögzítésének időpontja. A folyamat ezen időponttól számított minimum 6, maximum 12 hónapos időintervallumon belül kell, hogy megvalósuljon.

A program lehetőséget biztosít a mentoráltak részére ún. speciális tanácsadások igénybevételére, melyeket a mentor javaslatára vehetnek igénybe 25 óra időkeretben, de legfeljebb 500 eFt keretösszegben.  Mindezek mellett mentorok és mentoráltak számára tudásmegosztó rendezvényeken, illetve 30 fő mentor-mentorált páros részére külföldi szakmai utakon való részvételre nyílik lehetőség.

A folyamatok nyomon követése minden esetben a GrowthWheel online platformon történik.

A mentorok munkáját minden esetben támogatja a szupervízor-team, melynek tagjai meghatározott keretek között kísérik figyelemmel a folyamatot, szükség esetén segítséget nyújtanak a továbblépésben.

 

A mentorálási folyamat zárása

A mentorálási folyamat egyéni zárása az utolsó találkozóval, az eredmények, tanulságok összegzésével, értékelésével és a folyamatnak az IT-rendszerben történő adminisztrációs zárásával, az állami támogatásról szóló igazolás elkészítésével, valamint a folyamat befejezését tanúsító jogi záródokumentumok kiállításával történik.

 

Mentors and mentees – "I would have specific questions today."

SEED
Mentors and mentees – "I would have specific questions today." Anita Molnár took over the management of the family business from her father about ten years ago. She had been managing director already for two or three years, when she applied for a mentorship program managed by the SEED Foundation. Then she wanted to gain knowledge about everything being part of how running a business, and she was... Read more

Mentors and mentees – Becoming from entrepreneur also to entrepreneur.

SEED
Mentors and mentees – Becoming from entrepreneur also to entrepreneur. Zoltán Fábián's grandparents have been already entrepreneurs, so it was no coincidence that by getting his first diploma he has been already working for the business of his family. After that no wonder he has his own family business with her wife and his 29 years older son. As a bike rider, he thinks that an entrepreneur needs... Read more

Mentors and mentees – Focus search

SEED
Mentors and mentees – Focus search Melinda Utasi is an analyzing and consulting type of person, however if it is needed in order to serve the development, she definitely declares unpleasant truths as well. She does not consider the failure and the difficulties being problems to be avoided by all means, rather events that we can learn from. How did you get into the business world? I started a... Read more

Mentors and mentees – Bags and environmental protection.

SEED
Mentors and mentees – Bags and environmental protection. Boglárka Lay graduated as a cultural organizer and worked as a librarian for a long time, later on she became marketing assistant, market researcher and customer service assistant. After losing her job, she tried to get back into the labour market for a long time, but unsuccessfully. That's when she thought a big and started doing business... Read more

Mentors and mentees – Almost Family Circle.

SEED
Mentors and mentees – Almost Family Circle. Almost ten years ago, Tamás Kovács undertook quasi a difficult task when he applied as an outsider for a manager position, advertised by a well-run family business for more than a decade and a half. First, he became director of finance, later general manager, taking over the latter position from one of the family members, the older boy. It was only... Read more

Mentors and Mentees - "I am very inspired by the success of others."

SEED
Mentors and Mentees "I am very inspired by the success of others." Ágnes Patonai had seen a living entrepreneur before she graduated from college, since her father had a well-established enterprise dealing with low-voltage. However, as she was fascinated by quality management, after graduating, she thought she wanted to work for a company dealing with introduction and development of quality... Read more

Mentors and Mentees - "According to the law you are just as entrepreneur as anyone else."

SEED
Mentors and Mentees "According to the law you are just as entrepreneur as anyone else." Two years after the 2008 economic crisis, Gabriella Sőrés gave up a well-paid, secure job for a multinational company to realize her dreams as entrepreneur. Many of her friends tried to dissuade her from the change, but her husband and parents supported her purposes. In 2013, he participated as a mentee in the... Read more

Mentors and mentees - „If I start something, I do it to the end.”

SEED
Mentors and mentees „If I start something, I do it to the end.” Andrea Tóth is a dynamic, determined, socially sensitive woman, a real entrepreneur. She has three children, runs many businesses, and is now participating in a second mentoring program as a mentor. When asking her how to meet these many needs, requirements and tasks, she answers: „"If I can do what I like, it does not take away... Read more

Mentors and Mentees - Artist of moving forward.

SEED
Mentors and Mentees Artist of moving forward. Mrs. Vera Gergely Novák built up a large and successful company from nothing, and not just once. Whatever happened she always looked ahead and there were always a ’B’ and ’C’ plan in her mind. She was very disappointed when her business partner after a collaboration of ten years her dispossessed, but she could stand up from this stroke. She hardly... Read more

Exciting topics in focus at the recruiting event in Szombathely

On 27 May, 2019 the SEED Foundation hold an event organized in the frame of Personal Entrepreneurship Mentor Program at the headquarters of the Vas County Chamber of Commerce and Industry in Szombathely with the participation of several entrepreneurs' organizations. There was a lively discussion on the characteristics of Hungarian micro and small businesses, the spill-over effects of shortage... Read more