Esélyegyenlőség a TB-rendszerekben

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Nemek egyenlőségének érvényesülése az adó- és TB-rendszerekben, és hatásuk a nők foglalkoztatására címmel 2009.december és 2010. május között kutatási projektet valósított meg.

Az adó- és TB-rendszerek közvetlenül hatnak a jövedelem-eloszlásra és a társadalom tagjainak a jólétére, a gyermekvállalásra, oktatásban való részvételére és az élet számos más fontos vetületére is. Az állástalanok és az inaktívak visszavezetését a munkaerőpiacra pedig aktív munkaerő-piaci eszközök támogatják. Messze nyúló következményei miatt hihetetlenül bonyolult feladat a nemek egyenlőségének érvényesítése e területeken, sőt vannak olyan hatásai is, amelyek előre nem ismerhetők fel, s ebben az összefüggésben utólag nehezen értelmezhetők. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára készített kutatásunk során - hiánypótló jelleggel - a nemek egyenlősége és a nők munkavállalásának ösztönzése szempontjából a munkaerőpiaci eszközöket, az adórendszereket, az egészségügyi-és a nyugdíj rendszert és a szociális ellátásokat vizsgáltuk.  A kutatás során két horizontális vizsgálat is megvalósult: az egyik az egyes témaköröket, részkérdéseket illető nemzetközi tapasztalatok és elméletek, a másik a jogi vonatkozások feldolgozása volt.

A hipotézisekre adott válaszok és a javaslatok, valamint a zárótanulmány  az alábbi résztanulmányok alapján készültek:

  • Nemek egyenlőségének érvényesülése az adó-, társadalombiztosítási és szociális rendszerekben, hatásuk a női foglalkoztatásra - Nemzetközi kitekintés
  • Munkanélküli ellátások, aktív munkaerő-piaci politikák gender szempontból
  • Nemek egyenlőségének érvényesülése a TB-rendszerekben és hatásuk a nők foglalkoztatására. Családtámogatások, gyermektámogatási rendszer
  • Nemek egyenlőségének érvényesülése az adó-, társadalombiztosítási és szociális rendszerekben, hatásuk a női foglalkoztatásra – Jogszabályok, jogi és érdekszempontok bemutatása
  • Nemek egyenlőségének érvényesülése az egészségügyi ellátások terén, az egészségbiztosítási rendszerekben, és hatásuk a nők foglalkoztatására
  • Az adórendszer értékelése a nemek egyenlősége szempontjából és hatása a nők foglalkoztatására (SZJA, ÁFA, Vagyonadó, Társasági adó, EVA)

A projekt során célunk volt, hogy vizsgáljuk az adórendszer hatását a vállalkozónőkre, ill. a nők által vezetett családi és mikro vállalkozásokra is.

A vállalkozók ezen belül a vállalkozónők helyzetét vizsgáló másodelemzések illetve a saját fókuszcsoportos vizsgálat azt mutatja be, hogy komoly távolság van a jelenleg foglalkoztatás bővítést szinte egyedül segíteni képes mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatási hajlandósága illetve a célcsoportot segíteni kívánó jelenlegi elvárások között. A vállalkozók  elsősorban a fiatal illetve a kisgyermekes nők foglalkoztatásával kapcsolatos anyagi és egyéb hátrányok terheinek viselésére nem hajlandóak, de a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb téren begyűjtött rossz tapasztalataik is negatívan befolyásolják foglalkoztatási hajlandóságukat.  A projektünk egyik fontos célja az volt, hogy megvizsgáljuk, lehet-e, érdemes-e segíteni a munkaerőpiacon hátrányban lévő elsősorban kisgyerekes vagy gyermeket tervező fiatal nők vállalkozóvá válását, és ha igen, milyen eszközökkel. A kutatásunk eredményei erre a kérdésre is kimerítő választ adnak.

A fókuszcsoportos beszélgetéseket, az ezekről készített összegzéseket a SEED Alapítvány belső munkatársai készítették, ezekből  dr. Laczkó Zsuzsa készített záró tanulmányt és a döntéshozóknak szánt javaslatokat.

Kiadványunkban emellett az anyag mellett a kutatás során megfogalmazott hipotéziseket, az ezekre adott válaszokat, valamint a jelenlegi helyzet javítását lehetővé tevő – a kutatás eredményeiből következő – javaslatokat tesszük közzé. A kutatás teljes szövege – beleértve a résztanulmányokat is – elektronikusan letölthető, illetve elérhető a  www.berbarometer.hu honlapon.