fbpx Új pályázati források nyíltak a szellemi tulajdon kezelésének és védelmének finanszírozására | SEED Alapítvány

Új pályázati források nyíltak a szellemi tulajdon kezelésének és védelmének finanszírozására

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. összefoglalásában:

A Széchenyi 2020 program keretében több olyan pályázati forrás is megjelent az elmúlt hónapokban, amelyek elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogatják a szellemi tulajdon kezelésére, feltárására, védelmére, az ezzel kapcsolatos tanácsadásra, valamint a know-how és licenciavásárlásra fordított költségek fedezésében.

GINOP-2.1.3-15

Meghirdetették a GINOP-2.1.3-15 - Iparjog pályázatot, amely 1-6 millió forint összegűvissza nem térítendő támogatást nyújt szellemi alkotások hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához. A korábbi hasonló felhívással szemben a most kiírt pályázat lehetővé teszi újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások, valamint szellemivagyon-audit és szellemivagyon-értékelés szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezését is. A pályázatok 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig (vagy a forrás kimerüléséig) nyújthatók be. A támogatás akár 10 hónappal korábban megkezdett projekthez is igényelhető, és a végrehajtásra összesen 24 hónap áll rendelkezésére.

Az elnyerhető támogatás összege a hazai oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatban legfeljebb 1 millió forint, külföldi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatban pedig legfeljebb 3 millió forint, a kutatási szolgáltatások kapcsán legfeljebb 200 ezer forint, a szellemivagyon-audit és értékelés esetében pedig legfeljebb 2 millió. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

A pályázók által igénybe vehető kutatási szolgáltatások (pl. újdonságkutatás, jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) megalapozhatják a jogszerzéssel és a szellemi tulajdon hasznosításával összefüggő döntéseket. A szellemivagyon-audit segít beazonosítani a vállalkozás számára értéket képviselő immateriális javakat; a szellemivagyon-értékelés pedig lehetővé teszi az oltalom alatt álló szellemi alkotások piaci értékének meghatározását.

A pályázati kiírás elérhető ITT.

GINOP-1.3.1-15

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1. számú prioritás-tengelye a kis és középvállalkozások versenyképességének javítása. Ennek megfelelően a GINOP-1.3.1-15 pályázat célja a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”. A felhívás a vállalkozások külpiacra jutását igyekszik elősegíteni a külföldi kiállításokon, vásárokon, árubemutatókon való részvétel támogatásával, amelyhez kapcsolódóan támogatottak a piacra jutás költségei, az IT fejlesztés és tanácsadás, a piackutatás előkészítése, illetve a szellemitulajdon-védelem és az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás költségei is. A pályázat segítségével a vállalkozások olyan tevékenységekre kaphatnak támogatást, amelyeket a külpiacra lépés előtt mindenképp érdemes elvégezni, ezáltal versenyelőnyhöz juthatnak a nemzetközi konkurensekkel szemben. A pályázaton 550-600 kérelmező fog részesülni a 1,5-20 millió Ft összegű, 50%-os intenzitású támogatásban, melyet 24 hónapos futamidővel használhatnak fel. A vállalkozások önállóan pályázhatnak 2017. június 22-ig folyamatosan.

A pályázati kiírás elérhető ITT.

GINOP 1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15

A GINOP 1.2.1-15 pályázat a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését”, a GINOP-1.2.2-15 pályázat pedig a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatását” célozza. A támogatási intenzitás a pályázók mérete és a projekt megvalósulásának helyszíne függvényében 35% és 50% között mozog. Az elszámolható költségek körét gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszközök (GINOP 1.2.1-15) vagy új eszközök (GINOP 1.2.2-15) jelentik, amelyekhez kapcsolódóan támogathatók az anyagmozgatás/raktározás/csomagolás költségei, infrastrukturális és ingatlan beruházások, IT fejlesztés és új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költségei és vételára is. A pályázatokra 2017. július 10-ig lehet jelentkezni.

A pályázati kiírások elérhetők itt: 1.2.1 és 1.2.2.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség elkötelezetten támogatja a pályázó vállalkozások törekvéseit a szellemitulajdon-védelmi kérdésekben és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt a pályázat végrehajtásának minden fázisában, legyen szó akár szabadalom vagy védjegykutatásról, szellemivagyon-auditról, vagy -értékelésről, de már a technológiaipartner-kereső szolgáltatás is megtalálható a társaság kínálati palettájában.