Figyelmeztető üzenet

Az űrlap le van zárva, ezért nem lehet kitölteni.

WIN Projekt – kérdőív (női vállalkozók, leendő vállalkozó nők)

WIN - Women Entreprenereurship enhancement – Vállalkozónők kompetenciafejlesztése

Projektünk célja a vállalkozó nők képességeinek, kompetenciáinak, sajátosságaikat figyelembe vevő fejlesztése irányuló program adaptálása, kidolgozása. A női vállalkozók jellegzetességeinek megismerése és megértése, valamint kapcsolatuk a földrajzi, társadalmi és gazdasági környezettel. A WIN projekt fő célcsoportja azon vállalkozó nők, akik az elmúlt 3-5 évben indították el vállalkozásukat vagy családi vállalkozásuk átörökítési folyamata előtt vagy közben vannak.

Kérjük, hogy segítse a nemzetközi felmérést a magyarországi helyzet elemzését azzal. hogy kitölti a kérdőívet 2014. április 13-ig! Köszönjük!