fbpx Vállalkozásoktatás-kutatás | SEED Alapítvány

Vállalkozásoktatás-kutatás

Az NFGM pályázatát elnyerve 2008 őszén intenzív, 50 mélyinterjúra, továbbá kutatások és dokumentumok másodelemzésére építő vizsgálatot folytattunk a hazai vállalkozás-oktatás helyzetéről a közoktatás egyes szintjein és az iskolarendszeren kívül.

A feladat az volt, hogy

  • átfogó helyzetképet adjunk a vállalkozói ismeretek oktatásának hazai gyakorlatáról a különböző képzési formákban,
  • felmérjük a vállalkozói tudás fejlesztése területén az elmúlt két évben történt változásokat, és elemezzük azokat,
  • vizsgáljuk a továbblépés lehetőségeit és feltételeit, hogy megvalósuljanak a kis- és középvállal­kozás fejlesztési stratégia céljai,
  • adatok gyűjtöttünk és becsléseket készítettünk az egyes képzési formákban résztvevők számáról, és végül,
  • értékeltük a különböző képzések során megszerezhető tudástartalmakat.

A tanulmány megállapítja, hogy a vállalkozóvá válás nem vált népszerűbbé az elmúlt időszakban, és nem jelent igazi szívást a képzési rendszer számára. Ebben vannak ugyan újszerű oktatási és képzési kezdeményezések, de azok szigetszerűek, nincs erős kisugárzásuk, támogatásfüggők, és emiatt „törékenyek". Jellemző az is, hogy a jelentős finanszírozási háttérrel működő támogatási programok (pl. Phare, NFT) működése és hatása korlátozott időtartamú, és az elért eredmények később igen sok esetben nem hasznosulnak. A témával a diákok először a gazdasági ismeretek oktatása során találkoznak, ezért a 2007-2013 közötti időszakra megfogalmazott KKV stratégia szerint is kitüntetett terepe a közoktatás. A gazdasági ismeretek témaköre eltérő nevek alatt és eltérő súllyal, de az ezredforduló óta jelen van a Nemzeti alaptanterv(ek)ben. A téma tantervi megjelenése azonban nem jelenti automatikusan a tényleges gyakorlat direkt és gyors átalakulását, ehhez jelentős más befolyásolási csatornák működése is szükséges. A gazdasági ismeretek kiemelt fejlesztési területként való megfogalmazódása a felülvizsgált Nemzeti alaptantervben fontos oktatáspolitikai szándéknyilatkozatként értelmezhető, de önmagában nem garantálja, hogy az iskolákban ténylegesen és rövid időn belül teret nyer a korszerű szemléletformáló oktatás. Ehhez jelentős és összehangolt erőfeszítések szükségesek a tananyagfejlesztés, tankönyvfejlesztés, a tanárképzés és tanártovábbképzés területén egyaránt. A tanulmányt, amelynek szakmai vitáját május 25-én az NFGM Kisvállalkozás-fejlesztési Főosztályával közösen rendezzük, a SEED munkatársainak közreműködésével Tót Éva oktatásszociológus készítette.

Helyzetkép a vállalkozói ismeretek oktatásáról és a vállalkozói tudás fejlesztése területén bekövetkezett változásokról - a továbbfejlesztés lehetőségei és befolyásoló tényezői.
Szerzők: Tót Éva, Soltész Anikó.

Letölthető az oldal mellékletei közül.