A SEED Alapítvány a generációváltó családi vállalkozásokért

A hazai kis- és középvállalkozói szektor mintegy 60%-a családi vállalkozás, amelyek hozzávetőlegesen 40%-a generációváltó, azaz vagy már megtörtént az átadás-átvétel a családon belül, vagy a közeljövőben, tíz éven belül fog megtörténni. Ezekből a számokból is látható, hogy a generációváltás sikere vagy éppen sikertelensége számottevő hatással lehet a magyar gazdaság teljesítményére. A generációváltás támogatását a kormányzat kiemelkedő jelentőségűnek tekinti, és ebben a folyamatban számít a SEED Alapítvány közreműködésére is. A SEED kiterjedt mentor programmal segíti a vállalkozásokat ennek a bonyolult folyamatnak a menedzselésében. 

A generációváltó vállalkozások problémája a Vállalkozásfejlesztési Tanács 2018. június 25-ei ülésének napirendjén is szerepelt. Az ülés előadásait záró prezentációjában Pomázi Gyula iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkár rámutatott, hogy a generációváltással járó kihívásokkal hazánkban a jelentős gazdasági súlyt képviselő és hozzáadott értéket megteremtő családi vállalatoknak, és kisebb méretű családi kkv-k sokaságának is meg kell küzdenie már most, vagy a későbbiekben. Míg a generációváltás a magyarországi kkv-k által foglalkoztatott összes munkaerő felét érinti, addig az átadásoknak csupán a negyede-harmada sikeres. A gazdaságpolitika feladata, hogy a családi vállalkozások versenyképességét, üzleti környezetét javítsa, a cégutódlással kapcsolatos problémákat célzott intézkedésekkel orvosolja, és a sikeresen generációt váltó vállalkozások számát növelje. E területen az Innovációs és Technológiai Minisztérium elsődleges célja az értékmegőrzés és a hosszú idő alatt felépített hazai piaci-működési struktúrák megtartása.

A kormányzat „A KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén” című kiemelt projekt keretében támogatja egyebek között a zökkenőmentes generációváltást. Ennek a projekteknek az egyik konzorciumi partnere a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, amely személyre szabott mentor program kidolgozásával vesz részt a családi vállalkozások generációváltásának segítésében. A mentorált cégek olyan társas vállalkozások lehetnek, amelyek önmagukat családi vállalkozásnak tartják, vagy a vállalkozásnak legalább 51%-a egy család kezében van. Feltétel továbbá, hogy a család tagjai tulajdonosként vagy alkalmazottként részt vegyenek a cég működtetésében és működésében. Az is elvárás, hogy a vállalkozás vezetését és/vagy az abban lévő tulajdont részben vagy egészben egy családtagnak vagy egy külső szakembernek hajlandók legyenek átadni. A mentorálás célja a vállalkozás utódlási problémakörének elemzése, a megoldási lehetőségek számba vétele, és olyan adekvát és komplex válaszok megtalálása, amelyek biztosítják a vállalkozás folytonosságát és hosszú távú gazdasági stabilitását.

A SEED Alapítvány hamarosan megkezdi a mentorok és a mentoráltak toborzását, ősztől pedig lépcsőzetesen elindítja a vállalkozásonként egyéves mentorálási folyamatot, amelynek eredményeként remélhetőleg egyre több családi vállalkozásnál oldódik meg ez a rendkívül összetett, a nemzetgazdaság szempontjából is fontos kérdés.

Iroda:
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 98. Fsz. 2.

+36-30-564-3331

seed@seed.hu