A Budapest Bank 2010-ben indította el „Dobbantó,
Budapest Bank – pénzügyekről nőknek”
programját – a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvánnyal együttműködve.

A Dobbantó a nők pénzügyi ismereteinek bővítését tűzte ki céljául, és első
szakaszában a vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztésére helyezi a
hangsúlyt. A program legfontosabb eleme a 12 napos kompetenciafejlesztő
tréning, valamint a mindenki számára nyitott klubesemények.

Immár 10 éve segíti a nők vállalkozói ismereteinek és készségeinek fejlesztését a Budapest Bank és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány együttműködésén alapuló Dobbantó Program. Az idei évben részben a koronavírus-járvány hatására, részben az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozva jelentősen megújult program legkeresettebb képzése, a Dobbantó tréning, amely először indul el online formátumban, egy átdolgozott tananyaggal.

A női vállalkozók a teljes vállalkozói szektorban alulreprezentáltak a társadalomban betöltött szerepükhöz képest: a hazai vállalkozások élén álló vezetők mindössze egyharmada nő. A Budapest Bank év eleji kutatása[1] szerint a nők többségét az anyagi tényezők mellett leginkább az önbizalomhiány, vagy a kapcsolatok hiánya hátráltatja a cégalapításban. A vállalkozást vezető nők 61%-a szerint jelent nehézséget mindennapjaik során az anyagi bizonytalanság, 51%-nak vannak önbizalommal kapcsolatos kételyei, 36%-uk pedig a megfelelő kapcsolatrendszer hiánya miatt késleltette a vállalkozás elindítását.

Az eredmény is jól mutatja, hogy szükség van az olyan kezdeményezésekre, mint a „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek” program, amelynek 2010 óta az a célja, hogy támogassa a nőket vállalkozói ismereteik bővítésében, a kapcsolatteremtésben, segítve őket a cégalapításban és fejlesztésben.

[1] A reprezentatív kutatást a Budapest Bank megbízásából az NRC végezte, 2020. február 25. és március 13. között, a 18-59 éves, gazdaságilag aktív célcsoportban, 1000 fős mintán. A kutatás módszere: online kérdőíves felmérés a CAWI kutatási panelje segítségével.

„A koronavírus-járvány kapcsán kialakult válsághelyzetben még sérülékenyebbé váltak a mikro- és kisvállalkozások, ezért különösen fontossá vált a támogatásuk. A Budapest Banknál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a jelenlegi időszakban is maximálisan kiálljunk a vállalkozások mellett, így gőzerővel folytatjuk a Dobbantó Programot, viszont a résztvevők egészségének megőrzése érdekében a soron következő tréningünket áttettük online felületre” – mondta Tölgyes Orsolya, a Budapest Bank kommunikációs vezetője.

Az online képzés megvalósítását egy hosszabb felkészülés előzte meg, ahol a tanterv kidolgozásában a trénerek eddigi tapasztalatai és a korábbi résztvevők visszajelzései is mérvadóak voltak. A tréningen résztvevők széles tudásanyaggal gazdagodhatnak a vállalkozási ötlet kidolgozásától kezdve az üzleti tervezésen át a vállalkozásmenedzsmentig, emellett önismereti és pénzügyi modulok, valamint marketing alapismeretek is szerepelnek a tantervben.

„A tavaszi Dobbantó tréninget félúton érte a járványhelyzet, és az addig a személyes jelenlétre épülő, a networkinget előtérbe helyező képzést hirtelen online alapokra kellett helyezni. Ahhoz, hogy ez, a rendkívüli körülmények között is megvalósult képzés eredményes legyen, nem csak a trénerek, hanem a résztvevő hölgyek együttműködése is kellett, akik szintén nagyon rugalmasan alkalmazkodtak az új helyzethez. Az online képzés azonban nem csak a folyamatosságot jelentette, de a vállalkozónők digitális kompetenciáit is fejlesztette egyben, ami véleményem szerint most még fontosabb, mint eddig.” – mondta Lakatosné Lukács Zsuzsanna, a SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Dobbantó

A program alapját a 2004 óta felnőttképzési akkreditációval rendelkező tréning adja, amely 20 fős csoportokban zajlik, és egy hat héten át tartó, 12 napos, összesen 90 órás tematikára épül. A képzés nemcsak a vállalkozás elindítására és működtetésére terjed ki, hanem fejleszti az önismereti, kommunikációs és prezentációs készségeket is. A résztvevők az üzleti sikerhez fontos, marketinggel, menedzsmenttel, pénzügyi forrásteremtéssel és adózással kapcsolatos ismereteket is elsajátíthatnak. A pénzügyi modulban a Budapest Bank kisvállalkozás-finanszírozási szakértője is előad, kiemelt figyelmet fordítva a tudatos bankválasztásra és a finanszírozási formák bemutatására. A képzés végén a résztvevők egymás előtt prezentálják a tréning során kidolgozott üzleti tervüket. Ez a gyakorlati tapasztalat – a csoporttársak és a trénerek építő jellegű visszacsatolásaival együtt – a résztvevők önbizalmát is megalapozza ahhoz, hogy a jövőben sikeresen szerepeljenek az ehhez hasonló prezentációs és tárgyalási helyzetekben.

A résztvevők egy zárt, online tudásmegosztó felületet használnak, amely a digitális kompetenciák fejlesztését is szolgálja, A módszertannak köszönhetően a képzés hatékonyan képes eljuttatni a már vállalkozó vagy vállalkozást tervező nőkhöz a legfontosabb ismereteket és eredményeket.

A Dobbantó Program keretében a Budapest Bank mindenki számára nyitott klubeseményeket is szervez, ahol az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathatnak és kapcsolatokat építhetnek. A rendezvények korábbi témái között szerepelt többek között a közösségi média üzleti célú használata, a vezetői ismeretek, az időgazdálkodás, az IT technológiák szerepe a vállalkozások működtetésében, illetve az üzleti protokoll és etikett. Az előadások során meghívott vendégként egy-egy sikeres női vállalkozó, esetleg korábbi résztvevő, vagy egyéb területről érkező szakember is megosztja tapasztalatait az érdeklődőkkel, ezzel is segítve az elhangzottak gyakorlati hasznosítását.

A Dobbantó Program sikerét a számok is alátámasztják: eddig 19 tréning zajlott le, melyhez számos sikeres klubesemény kapcsolódott, így közel kétezer vállalkozónő sikeréhez járulhattunk hozzá.

Tematika

A képzés célja, hogy rövid, átfogó képet adjon a vállalkozási ismeretekről, azon belül is a vállalkozás tervezéséről, elindításáról, működéséről, pénzügyeiről, marketingjéről, bemutatásáról és üzleti tervének elkészítéséről.

A programban résztvevők olyan ismereteket sajátítanak el játékos formában tréning módszerrel, amely segíti őket vállalkozásuk megtervezésében és működtetésében. A képzés során az önálló tanulástól az előadásokon és a szituációs játékokon keresztül a kiscsoportos munkákig sok mindent kipróbálnak a résztvevők annak érdekében, hogy ismereteiket elmélyítsék és tapasztalataikat átadva és megosztva egymást segítsék a folyamat alatt és a vállalkozásukban.

A képzés hat modulból áll

01

Ismerkedés, a bizalom megalapozása, a vállalkozói készségek fejlesztése

Az első két napon csak a résztvevőkről, terveikről, vállalkozásukról szól. Megismerkednek egymással, vállalkozási terveikkel, valamint azokkal a vállalkozói tulajdonságokkal és kompetenciákkal, amelyek elengedhetetlenek egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez. A trénerek támogatásával a második nap végére kialakítanak egy biztonságot adó bizalmi légkört, amely lehetőséget nyújt számukra, hogy a következő hetekben a képzés szakmai témáiban elmélyüljenek, és terveik megvalósításán dolgozzanak.

02

Marketing, online marketing

Mit jelent a marketing egy vállalkozó számára a 21. században? Milyen eszközökkel lehet a vállalkozás termékét, szolgáltatását népszerűsíteni, és mit tehet egy kezdő, illetve egy nem kezdő kisvállalkozó a vállalkozása elindításakor és működtetése során? Marketingszakértőink segítségével a résztvevők nemzetközi és hazai áttekintést kapnak a marketing alapjairól és esettanulmányairól, valamint lehetőség nyílik a saját vállalkozásukra vonatkozó aktuális marketingkérdések megvitatására.

03

Vállalkozásindítás és üzleti tervezés

Mit is akarunk a vállalkozásunkkal elérni, milyen célokkal és kihívásokkal szembesülünk egy vállalkozásban? Van már üzleti terve illetve üzleti modellje a vállalkozásának? Hogyan kell egy vállalkozást elindítani és ehhez milyen tervezésre van szükség? Különböző üzleti modellek közös elemzése után szakmai irányítással mindenki a saját üzleti tervén dolgozik.

04

Kisvállalkozói pénzügyek, tervezés, kimutatások, adózás, finanszírozás

Milyen adózási és pénzügyi környezetben épül fel egy vállalkozás, hogyan kell egy költségvetést tervezni és mire kell figyelni pénzügyileg egy vállalkozásban, ezeket a kérdéseket válaszolják meg a résztvevők közösen a SEED Alapítvány pénzügyi vezetőjével.

Első nap délelőtt a Budapest Bank szakértője tart tájékoztatást a vállalkozások bankválasztási lehetőségeiről, hitelképesség vizsgálatáról és a jelenleg elérhető hitelkonstrukciókról.

05

Vállalkozások menedzsmentje, felkészítés prezentációra

Az első nap egy vállalkozásfejlesztési szakértővel mélyülhetnek el a résztvevők a vállalkozások működtetésének rejtelmeiben és a „Hogyan csináljuk hatékonyabban vállalkozásunkban?” kérdésben.

A második nap pedig prezentációs tréner mutatja meg, hogy mi a jó választás egy prezentációhoz: a Power Point, a Prezi vagy a „naked presentation”. Ez a nap készíti fel a résztvevőket arra, hogy a képzés utolsó két napjában felkészülten tudják bemutatni vállalkozásukat és/vagy üzleti tervüket.

06

Üzleti tervek prezentációja

Minden vállalkozó életében egyszer eljön a pillanat, hogy bemutassa vállalkozását kisebb-nagyobb közönség előtt. A képzés utolsó megmérettetése a résztvevő számára, hogy a többiek és a trénereik előtt élesben prezentálják, hogy mi az ő vállalkozásuk, milyen az üzleti tervük, illetve milyen irányban fejlesztik tovább terveiket. A képzés lezárásaként a résztvevők közösen értékelik az együtt töltött időt, az elsajátított tudást és a kialakult baráti vagy üzleti kapcsolatokat.

Tisztelt Érdeklődők! A változtatás jogát fenntartjuk, a blokkok megtartási sorrendje, és azok előadói előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Trénerek

BÚS BORBÁLA

HUSZÁR SÁNDOR

IMREH SZABOLCS

KÉRI VIKTOR

NÉMETH ZOLTÁN

NOVÁKNÉ GERGELY VERA

PRÓNAY SZABOLCS

SOLTÉSZ ANIKÓ

TARJÁNYI MARGIT

VILMÁNYI MÁRTON

VILMÁNYI RITA

FÁBIÁN ÁGNES

BÚS BORBÁLA

Bús Borbála vagyok, tanár, HR tanácsadó, tréner, a Nemzetközi Coach Szövetség által akkreditált coach (ACC). A Profile XT kompetencia-felmérések minősített szakértője, a Gordon & TA kommunikációs trénere, a TEDxLibertyBridgeWomen önkéntes szervezője.

Hiszek az együttműködésben, a változásban és a pozitív egymásra hatásban. Vallom és hirdetem Thomas Gordon üzenetét: „Mások viselkedésének befolyásolására egyetlen hatékony eszközünk van: saját viselkedésünk megváltoztatása.”

HUSZÁR SÁNDOR

Huszár Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója többek között marketing szemináriumokat és a kis- és középvállalkozások számára nélkülözhetetlen online marketing ismereteket oktat közgazdász hallgatók számára. Oktatási tevékenysége mellett azonban számos vállalkozás ügyfélszerzését segíti marketing területen folyamatos és eseti jelleggel.

IMREH SZABOLCS

1973-ban született, közgazdász és matematika szakos középiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. A Kar Marketing és Menedzsment Szakcsoportjának munkatársaként vállalkozási és üzleti tárgyakat (vállalkozások indítása és működtetése, vállalkozástan, menedzsment stb.) oktat, részt vesz a tananyagfejlesztésben és a tudományos kutatásban.

KÉRI VIKTOR

Tanulmányaimat a Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti Kommunikáció (BA) és Vállalkozásfejlesztés (MSc) szakán végeztem. Húsz évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni pénzügyi területen banki és biztosítási tanácsadóként, később lakossági jelzálog hitelezéssel, majd vállalatfinanszírozással foglalkoztam és évekig irányítottam bankfiókok napi működését, értékesítését, mint fiókvezető.

NÉMETH ZOLTÁN

Prezi Expert, Tedx coach és beszélő, “Az előadok, tehát vagyok” könyv szerzője, Retorikai Edzőtáborok szervezője

NOVÁKNÉ GERGELY VERA

32 éves vállalkozói múlttal rendelkezem. Ebből 29 évet kereskedelemmel foglalkoztam.

A MediLine cégcsoport irányításában a tavalyi évben történt generáció váltást követően már nem 100%-ban veszek részt, így energiám szabadult fel.
Több mint 10 céget építettem fel és vittem sikerre. Szívesen adnám át tapasztalatomat az új generációnak nem csak a saját cégeimben.
Jelenleg is dolgozom mentorként 2 helyen. A We Team magán kezdeményében kezdő vállalkozó hölgyeket segítünk 13-an sikeres vállalkozó nők vállalkozásuk beindításában, fejlesztésében. A Hiventures Kockázati Tőke Alapkezelő-kezelő Zrt-nél startup vállalkozást mentorálok. Célom, hogy a fiatal vállalkozók kevesebb küzdelem árán és gyorsabban érjenek el sikereket, mint a mostani vállalkozók, valamint, hogy ne kelljen ahhoz külföldre menniük, hogy megtalálják a boldogulásukat.

PRÓNAY SZABOLCS

Dr. Prónay Szabolcs a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán végzett okleveles közgazdászként, és 2011-ben itt szerzett doktori fokozatot fogyasztói márkahűség vizsgálatának témakörében.

Jelenleg az SZTE GTK Üzleti Tudományok intézetének adjunktusa, az SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontjának kutatója, illetve idegenforgalmi és üzleti tanácsadási területen dolgozik marketing szakértőként.

SOLTÉSZ ANIKÓ

Van és lehet miből okulni, hogy bölcsebben kezdjük és sikeresebben folytassuk a vállalkozásunkat!

TARJÁNYI MARGIT

Tarjányi Margit 2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett okleveles közgazdász diplomát vállalkozásfejlesztés szakirányon, majd mérlegképes könyvelői szakképesítést. Ezt követően dolgozott pályázatkészítőként, innovációs tanácsadóként, gazdasági és pénzügyi elemzőként, intézményfejlesztési projektvezetőként. 2015. óta az SZTE Közgazdaságtani Doktor Iskola hallgatója. 2017. óta az SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézetének tanársegédje, menedzsment jellegű kurzusok oktatója (menedzsment, vállalat-gazdaságtan, üzleti tervezés, szervezésmódszertan).

VILMÁNYI MÁRTON

Dr. Vilmányi Márton a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte egyetemi-vállalati együttműködések témakörében. Stratégiai menedzsment, kapcsolatmenedzsment, üzleti tervezés témakörök területén rendszeresen oktat. Kutatási területe a szervezetközi együttműködésekre, azok teljesítményére, minőségére, dinamikájának jellemzőire irányul.

VILMÁNYI RITA

Tanulmányok:
1998 – 2003 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, gazdálkodási és menedzsment szak 2017 – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, orvosi diagnosztikai analitikus szak

FÁBIÁN ÁGNES

SEED Alapítvány, felnőttképzési vezető, a Dobbantó tréning háziasszonya

Elismerések

A Dobbantó Program két nemzetközi elismerést is szerzett

Európai Legjobb Gyakorlat 2014

European Training Foundation https://www.etf.europa.eu

European Institute for Gender Equality https://eige.europa.eu

Iroda:
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 98. Fsz. 2.

+36-30-564-3331

seed@seed.hu