Búcsúzunk

Kedves Barátaink!

Megrendülve állunk a szomorú hír előtt. Mentorunk és barátunk Szabó László rövid betegségét követően elhunyt.
Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük őt. Pozitív életszemlélete, emberszeretete és  hite példaértékű volt. Emlékét szívünkben őrizzük.

Isten Veled kedves Laci!

Viszontlátásra

Viszontlátásra, – mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra – holnap.
Vagy ha nem holnap, – hát holnapután.
Vagy ha nem akkor – hát majd azután.
És ha aztán sem – talán egy év mulva.
S ha még akkor sem – hát ezer év mulva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán –
„Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

Reményik Sándor:Viszontlátásra

Iroda:
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 98. Fsz. 2.

+36-30-564-3331

seed@seed.hu