Hogyan lehet az SZJA 1 százalékról rendelkezni?

A SEED Alapítvány nevében segítünk megválaszolni ezt a kérdést! Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Alapítványunk minden erőforrását a a fenntartható fejlődés szolgálatába állítja évről évre. Ennek érdekében a kisvállalkozások versenyképességének fejlesztését az etikus, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítésén keresztül végezzük képzések, mentorálás és vállalkozói közösségépítés formájában. Elsődleges célcsoportjaink:

  • a női vállalkozók, fiatal vállalkozók (35 év alatt)
  • a digitalizáció kihívásaival küzdő vállalkozások,
  • az újrakezdő vállalkozók,
  • és a generációváltással érintett vállalkozások.

Nagyra értékeljük a civil szférának szánt anyagi forrásokat.

Bővebb információk rólunk: www.seed.hu.

(hivatalos nevünk: Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány)

Adószámunk: 19014812-2-41

Szerepelünk a NAV kedvezményezettek listáján, jogosultak vagyunk felajánlásokat fogadni.

Megkeresésünkkel arra biztatjuk, hogy Ön is segítse a személyi jövedelemadója 1%-nak részünkre történő felajánlásával a – már három évtizede tartó- közérdekű tevékenységünk fenntartását és kibővítését.

Kérjük, hogy olvassa végig és fontolja meg az alábbiakban leírt, általános tájékoztatónkban foglaltatkat, melyet abból a célból készítettünk, hogy a civil szektornak felajánlható személyi jövedelemadó minél nagyobb része szolgáljon civil társadalmi célokat!

Amennyiben Ön családi vállalkozás képviselője és fontosnak tartja a családi vállalkozás, mint üzleti forma, mint életforma, mint jövőkép (gazdasági – és szociális értelemben) népszerűsítését, a generációváltás folyamatának elősegítését, úgy 1%-os felajánlásának megfontolásakor szíves figyelmükbe ajánljuk a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete Alapítványát (www.csvoe-alapitvany.hu) is, mely saját eszközeivel és lehetőségeivel törekszik ezen célok elérésére. A SEED Alapítvány és a CSVOE Alapítvány számos közös akcióval lép fel ezekért a folyamatokért.

Forrás: www.nav.gov.hu

“Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.”

 

Lehet, hogy nem minket tisztelnek meg azzal, hogy a számunkra ajánlják fel az SZJA 1%-át, ez esetben arra kérjük Önöket, hogy feltétlenül rendelkezzenek az adójukról valamely más, jogosult civil szervezet számára!

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Külön köszönet azoknak, akik támogatásukkal rajtunk keresztül esélyt teremtenek a vállalkozást tervezőknek, vállalkozást indítóknak!

A SEED csapata

Iroda:
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 98. Fsz. 2.

+36-30-564-3331

seed@seed.hu