Mit tehet, ha rendelkezni akar az SZJA 1+1%-ról?

Hogyan lehet az SZJA 1 százalékról rendelkezni?

A SEED Alapítvány nevében segítünk megválaszolni ezt a kérdést! Alapítványunk minden erőforrását a a fenntartható fejlődés szolgálatába állítja évről évre. Ennek érdekében a kisvállalkozások versenyképességének fejlesztését az etikus, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítésén keresztül végezzük képzések, mentorálás és vállalkozói közösségépítés formájában. Elsődleges célcsoportjaink:

– a női vállalkozók,
– a digitalizáció kihívásaival küzdő vállalkozások,
– az újrakezdő vállalkozók,
– és a generációváltással érintett vállalkozások.

Nagyra értékeljük a civil szférának szánt anyagi forrásokat.

Bővebb információk rólunk: www.seed.hu.
(hivatalos nevünk: Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány)

Adószámunk: 19014812-2-41

Szerepelünk a NAV kedvezményezettek listáján, jogosultak vagyunk felajánlásokat fogadni.
Megkeresésünkkel arra biztatjuk, hogy Ön is segítse a személyi jövedelemadója 1%-nak részünkre történő felajánlásával a – már közel három évtizede tartó- közérdekű tevékenységünk fenntartását és kibővítését.

Kérjük, hogy olvassa végig és fontolja meg az alábbiakban leírt, általános tájékoztatónkban foglaltatkat, melyet abból a célból készítettünk, hogy a civil szektornak felajánlható személyi jövedelemadó minél nagyobb része szolgáljon civil társadalmi célokat!

Amennyiben Ön családi vállalkozás képviselője és fontosnak tartja a családi vállalkozás, mint üzleti forma, mint életforma, mint jövőkép (gazdasági – és szociális értelemben) népszerűsítését, a generációváltás folyamatának elősegítését, úgy 1%-os felajánlásának megfontolásakor szíves figyelmükbe ajánljuk a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete Alapítványát (www.csvoe-alapitvany.hu) is, mely saját eszközeivel és lehetőségeivel törekszik ezen célok elérésére. A SEED Alapítvány és a CSVOE Alapítvány számos közös akcióval lép fel ezekért a folyamatokért.

 

Forrás: www.nav.gov.hu  :

“A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély,  aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 18SZJA jelű bevallás  EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet. Adóbevallásnak minősül az állami  adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával,  kiegészítésével elkészített bevallás is. Természetesen, aki a Központi Ügyfél- regisztrácós Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezik és bevallási tervezetét  az online felületen javítja, az is tud az szja 1+1 %-áról rendelkezni.”

“A nyomtatványnak ezen lapján mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni.  Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne  töltse ki, illetve azt ki is húzhatja. A nyomtatványon lehetőség van a 2018. évben tett, egyházi kedvezményezettre  vonatkozó nyilatkozat módosítására, illetve visszavonására is.”

“A rendelkező magánszemély a rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy  nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az általa kedvezményezettként  feltüntetett civil szervezettel közöljék. Aki adatai közlésére felhatalmazást ad, annak számolnia kell azzal, hogy őt a  kedvezményezettként megjelölt szervezet megkeresi, részére tájékoztatást nyújt és  adatait a rendelkezéstől számított öt évig kezeli. Az adatok feltüntetése az EGYSZA lapon önkéntes, mindenki szabadon eldöntheti  szeretné-e, hogy azok is eljussanak a választott civil szervezethez.”

“A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program  használata esetén szintén van lehetősége van a magánszemélynek arra, hogy a  nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a  18SZJA jelű bevallás EGYSZA lapján található rendelkező nyilatkozatot. Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva  kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást tartalmazó  borítékban. Kérjük, hogy amennyiben a nyomtatvány részeként rendelkezik, és bevallását papíron  adja be, a saját azonosító adatairól a kedvezményezettekre vonatkozó adatokat ne  válassza le! “

“A NAV 2019-ben is bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat  bevallási kötelezettségük teljesítésében. Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs ügyfélkapu  regisztrációja -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási  kötelezettségének a 18SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz  kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról. Amennyiben rendelkezik elektronikus elérhetőséggel és bevallási tervezetét az erre a  célra kialakított online felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is  rendelkezhet.”

“Abban az esetben, ha a bevallását maga készíti el és elektronikusan küldi be, a  rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az  Ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arra, hogy a bevallása részét képező rendelkező  nyilatkozatot az elektronikusan elkészített nyomtatvánnyal együtt juttassa el az  adóhatósághoz. Amennyiben azonban nem így tesz, akkor 2019. május 20-áig  lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól  elkülönülten küldje meg. Ez esetben nem a bevallás részét képező EGYSZA lapon,  hanem a külön programban található „18EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat  kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet. Abban az esetben, ha az  elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője)  készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat  elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult. “

“2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek  gyakorlatával egyezően a munkáltatója döntése szerint továbbra is gyűjtheti a  munkavállalói 1+1%-os nyilatkozatát. Amennyiben a magánszemély munkáltatója  útján rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt legkésőbb 2019. május 10-éig lezárt  borítékban leadva teheti meg. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem  köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan,  saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát  ne ismerhesse meg. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe  veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét,  adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a  lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb 2019. május 20-áig adja át az adóhatóságnak. “

“A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz.  Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás  részeként, sem a munkáltató útján), lehetősége van arra, hogy a rendelkező  nyilatkozatokat egy lezárt borítékban postán vagy személyesen juttassa el az  adóhatósághoz. Erre 2019. május 20-áig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az  adóbevallását esetlegesen egy korábbi időpontban már benyújtotta. A határidő  jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.”

 

Lehet, hogy nem minket tisztelnek meg azzal, hogy a számunkra ajánlják fel az SZJA 1%-át, ez esetben arra kérjük Önöket, hogy feltétlenül rendelkezzenek az adójukról valamely más, jogosult civil szervezet számára!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Külön köszönet azoknak, akik támogatásukkal rajtunk keresztül esélyt teremtenek a vállalkozást tervezőknek, vállalkozást indítóknak!

 A SEED csapata

18EGYSZA_nyomtatvanykep

Iroda:
1025 Budapest,
Szépvölgyi út 98. Fsz. 2.

+36-30-564-3331

seed@seed.hu